TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu và quyết định chủ trương đầu tư lập quy hoạch
  • Thông tin chi tiết

I. Thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch
1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình hoặc Văn bản của nhà đầu tư đề nghị tự bỏ kinh phí nghiên cứu quy hoạch dự án  (Phụ lục I )

- Thuyết minh sơ bộ ý tưởng lập quy hoạch gồm các nội dung chính: Thông tin Nhà đầu tư; vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng khu đất nghiên cứu quy hoạch; mục tiêu; tiến độ lập quy hoạch; dự kiến tổng mức đầu tư dự án   ( Phụ lục II ).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Sơ đồ địa điểm nghiên cứu quy hoạch do tổ chức, cá nhân lập thể hiện trên khổ giấy A3, sơ đồ thể hiện trên nền bản đồ hiện trạng hoặc trích từ bản đồ quy hoạch được duyệt tỷ lệ 1/2.000 ÷ 1/5000, trong đó đánh dấu (X) tại vị trí nghiên cứu quy hoạch; sơ đồ có 04 khung tên ký, đóng dấu của Nhà đầu tư, UBND cấp huyện, cơ quan thẩm định (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư hoặc Ban quản lý khu kinh tế), UBND Tỉnh.   sơ đồ kèm theo)


II. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư  Phụ lục I )

- Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhận; bản sao chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án Phụ lục II )

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư (Phụ lục III )

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư 67/2014/QH13 gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và đây chuyền công nghệ chính Phụ lục IV )

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC.


Để được tư vấn, hỗ trợ về các thủ tục đầu tư, lập quy hoạch và các bước tiếp theo. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 

Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Không Gian Xanh.

Trụ sở chính:  Số A003, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
VPĐD:   Số 509, Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại:  0243 121 379 - 02033 628 266 
Email: Greenspacehn@gmail.com
Hotline:  0982.968.666