Khảo sát chất lượng

Bạn thấy chất lượng dịch vụ của Greco thế nào :

  Tốt :-)

  Trung bình :-)

  Kém :-)

Bài viết nổi bật

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3526/UBND-XD4 về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Văn bản số 975/BXD-QLN, ngày 3-5-2017 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng UBND các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, Thông tư số 02/2016/TT-BXD và Thông tư số 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng; tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về nhà ở như: Không bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, không bàn giao hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị nhà chung cư; không tổ chức hoặc gây khó khăn trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư; việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, việc lấn chiếm không gian, xây dựng không đúng với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…

UBND các địa phương chủ động thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các nhà chung cư; đồng thời giải quyết những vướng mắc, khiếu kiện, tranh chấp, phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành để khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu kiện kéo dài không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp.
Nguồn: Báo Quảng Ninh.