Khảo sát chất lượng

Bạn thấy chất lượng dịch vụ của Greco thế nào :

  Tốt :-)

  Trung bình :-)

  Kém :-)

Bài viết nổi bật

Từ năm 2011 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo rà soát, quyết liệt thu hồi các dự án chậm tiến độ và đã có nhiều văn bản, nội dung rất cụ thể, sát thực tiễn. Bước đầu nhiều dự án chậm tiến độ sau khi được tỉnh thu hồi, bàn giao cho nhà đầu tư triển khai xây dựng các dự án khác đã đem lại hiệu quả thiết thực, thay đổi cảnh quan không gian đô thị, như: Công viên Đại Dương, Vinpearl Hạ Long, Big C, Vincom, khu đô thị bến Đoan…

Qua nghe báo cáo kết quả rà soát của UBND tỉnh, các ngành, địa phương và phát biểu của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, trước đây có nhiều dự án chậm triển khai, sau khi được tỉnh thu hồi, bàn giao cho nhà đầu tư khác có năng lực thực sự đã trở thành những điểm nhấn cho đô thị và hạ tầng dịch vụ du lịch của tỉnh. Vì vậy sẽ rà soát, xem xét thu hồi những dự án chậm tiến độ tạo điều kiện cho những nhà đầu tư có năng lực thực sự.

Qua rà soát của các sở, ngành, địa phương cho thấy nhiều nhà đầu tư sau khi được giao đất, cho thuê đất hoặc có chủ trương giao đất, triển khai quy hoạch đã không thật sự tâm huyết, dẫn đến nhiều dự án không được triển khai theo đúng quyết định phê duyệt. Rất nhiều dự án đã được gia hạn đến vài lần, kéo dài đến cả chục năm, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc rà soát, đề xuất thu hồi các dự án chậm tiến độ là thuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Trong đó, trách nhiệm chính là thuộc UBND địa phương phải rà soát, báo cáo thường trực cấp ủy, qua đó thống nhất phương án đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình rà soát, xem xét thu hồi cần phân loại rõ đối với từng dự án, đặc biệt là cần tách biệt những dự án chậm tiến độ từ 5 năm trở lên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, những dự án đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối cùng với các sở, ngành địa phương rà soát, tổng hợp; những dự án liên quan đến nghiên cứu quy hoạch, giao Sở Xây dựng làm đầu mối; những dự án có hợp đồng cho thuê đất, giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối; các dự án thuộc khu công nghiệp và các phân khu chức năng chuyên biệt (không có dân cư) trong khu kinh tế thì giao trách nhiệm cho Ban Quản lý KKT, những dự án nằm ngoài thì thuộc trách nhiệm của các địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, mỗi quý tỉnh sẽ họp rà soát, đánh giá kết quả triển khai việc thực hiện thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ và có những giải pháp cụ thể cho thời gian tới.

Nguồn: Báo Quảng Ninh.